DU-instruktioner

I bygglagstiftningen anges att byggnader, anläggningar och installationer ska underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper bevaras under hela brukstiden. Därför finns krav på att byggnader och dess installationer ska kompletteras med instruktioner, Drift- och Underhållsinstruktioner.

Dessa ska i första hand vända sig till dem som har praktiskt ansvar för drift och underhåll, dvs driftpersonalen, men också till externa yrkespersoner. Driftpersonal förutsätts ha den utbildning och erfarenhet som arbetet kräver och någon lärobok i fastighetsdrift behöver därför inte ingå i en instruktion. Kort beskrivet ska en DoU-instruktion ge information om hur de olika systemen är uppbyggda och avses fungera samt vilka drift- och underhållsåtgärder som bedöms nödvändiga för att uppnå god och beständig funktion. PIPE-MARK upprättar drift- & underhållsinstruktioner i enlighet med de krav som ställs i VVS-AMA, gällande rör- och luftbehandlingsentreprenader.

Kontakta oss för bästa pris

Vi på PIPE-MARK garanterar våra kunder högsta kvalitet till marknadens lägsta priser. Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster eller önskar en kostnadsfri offert.

PIPE-MARK AB
Smidesvägen 10
171 41 SOLNA
Tel: 08-25 65 00
info@pipemark.se