Injustering och energibesparing

PIPE-MARK har sedan startade 1969 injusterat på många platser i Sverige. Huvuddelen av våra arbeten är utförda i Stockholmsregionen. Våra kunder är idag framförallt VVS företag som behöver hjälp med att injustera de entreprenader dom ska överlämna till byggherren. Då utförs injusteringen efter en ”färdig handling” AB04.

Vi arbetar även mot Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med att hjälpa dessa att energi effektivisera deras fastigheter. Då utför våran egen konstruktör själv beräkningarna. Allt beräknas då efter fastighetens egna unika förutsättningar. Dessa uppdrag är på stark uppgång, då energikostnaderna är en stor del av fastighetsägarens utgift. Det är även en del av det miljötänk som idag är en förutsättning för ett bättre och mer hållbart samhälle.

Förbättrar inomhusklimatet och möjliggör energibesparing

Med en injustering utjämnar man obalanser i systemen så att flöden efter injusteringen fördelar sig jämnt i systemet. På så sätt erhålls jämna inomhustemperaturer och väl fungerande system. Injusteringen gör att man på ett effektivt sätt kan utnyttja sitt styrsystem, vilket i sin tur leder till en energibesparing. En normal besparing vid injustering av ett värmesystem är 10-15% av årsenergi för uppvärmning. Injusteringen har två syften: att förbättra inomhusklimatet och att ge förutsättningar för energisparande åtgärder. Vi på PIPE-MARK ser alltid till att ha den senaste utrustningen. flödesmätare, temperaturmätare osv kalibreras årligen. Effektivt arbete, ger högsta kvalitet till marknadens lägsta priser.

Kontakta oss för bästa pris

Vi på PIPE-MARK garanterar våra kunder högsta kvalitet till marknadens lägsta priser. Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster eller önskar en kostnadsfri offert.

PIPE-MARK AB
Smidesvägen 10
171 41 SOLNA
Tel: 08-25 65 00
info@pipemark.se