Om Pipe-mark

PIPE-MARK startade redan 1969. Vi är idag, troligtvis det äldsta märk och injusteringsföretag i branschen. Företaget startades av Åke Bergman, då som enskild firma. Efter att ha drivit företaget själv på 70-talet, anställdes några märkare på 80 talet. En av dessa var Stefan Person som började på företaget 1988. Sedan dess och fortfarande är Stefan en bärande kraft i PIPE-MARK AB. Våra märkningsuppdrag leds idag av Stefan, tillsammans med den övriga personal som utför våra märkningsarbeten. Rörmärkning, Ventilmärkning, Apparatmärkning.

PIPE-MARK åtar sig att göra rör- och ventilmärkning av värme-/kylanläggningar samt märkning av ventilationsanläggningar. Vi har stor erfarenhet av olika fastighetsägares specialkrav vad det gäller märkning och drift- och underhållsinstruktioner. Vi är mycket flexibla och kan leverera enligt olika ställda specialkrav även digitalt.

Vi upprättar även Drift & Underhållspärmar åt de kunder som önskar detta. Dessa pärmar har idag övergått till att vara helt elektroniska. Idag levererar vi endast i pappersformat vid extra beställning. Företaget började sin bana med att enbart utföra märkningsarbeten. Men behovet med injustering av rörsystem ökade, vilket medförde att PIPE-MARK åtog sig även injusteringsarbeten. Dessa utfördes på 90 talet av vår samarbetspartner, Ulf Wennman.

Idag har vi egna injusterare som arbetar med våra kunders uppdrag. Injusteringen utgör den största del av företagets uppdrag. Arbetet leds då av våra arbetsledare som har VVS certifikat och säkervatten behörighet. PIPE MARK AB är idag, efter den nya organisationen en grupp om 8st anställda med stor erfarenhet i sitt område. Vi står alltid redo att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt. Effektivt arbete, ger högsta kvalitet till marknadens lägsta priser. Det vågar vi stå för!

PIPE-MARK startade redan 1969. Vi är idag, troligtvis det äldsta märk och injusteringsföretag i branschen. Företaget startades av Åke Bergman, då som enskild firma. Efter att ha drivit företaget själv på 70-talet, anställdes några märkare på 80 talet. En av dessa var Stefan Person som började på företaget 1988. Sedan dess och fortfarande är Stefan en bärande kraft i PIPE-MARK AB. Våra märkningsuppdrag leds idag av Stefan, tillsammans med den övriga personal som utför våra märkningsarbeten. Rörmärkning, Ventilmärkning, Apparatmärkning.

PIPE-MARK åtar sig att göra rör- och ventilmärkning av värme-/kylanläggningar samt märkning av ventilationsanläggningar. Vi har stor erfarenhet av olika fastighetsägares specialkrav vad det gäller märkning och drift- och underhållsinstruktioner. Vi är mycket flexibla och kan leverera enligt olika ställda specialkrav även digitalt.

Vi upprättar även Drift & Underhållspärmar åt de kunder som önskar detta. Dessa pärmar har idag övergått till att vara helt elektroniska. Idag levererar vi endast i pappersformat vid extra beställning. Företaget började sin bana med att enbart utföra märkningsarbeten. Men behovet med injustering av rörsystem ökade, vilket medförde att PIPE-MARK åtog sig även injusteringsarbeten. Dessa utfördes på 90 talet av vår samarbetspartner, Ulf Wennman.

Idag har vi egna injusterare som arbetar med våra kunders uppdrag. Injusteringen utgör den största del av företagets uppdrag. Arbetet leds då av våra arbetsledare som har VVS certifikat och säkervatten behörighet. PIPE MARK AB är idag, efter den nya organisationen en grupp om 8st anställda med stor erfarenhet i sitt område. Vi står alltid redo att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt. Effektivt arbete, ger högsta kvalitet till marknadens lägsta priser. Det vågar vi stå för!

Kontakta oss för bästa pris

Vi på PIPE-MARK garanterar våra kunder högsta kvalitet till marknadens lägsta priser. Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster eller önskar en kostnadsfri offert.

PIPE-MARK AB
Smidesvägen 10
171 41 SOLNA
Tel: 08-25 65 00
info@pipemark.se