Märkning

Sedan starten har PIPE-MARK haft som huvudsyssla att utföra märkningsarbete i rör och ventilationsanläggningar. Vi har en gedigen erfarenhet av all typ av märkning av olika anläggningar. Arbetet startar oftast med att vi får en märkbilaga för den aktuella anläggning. Vi utformar därefter ett märkförslag till beställaren, som godkänner innan vi påbörjar arbetet.

Alla anläggningar ska alltid förses med märkning för att underlätta Drift- & underhållsarbeten. Detta har under många år varit ett branschkrav. Vi på PIPE-MARK ser alltid till att arbeta effektivt. Detta ger högsta kvalitet till marknadens lägsta priser. Vi är stolta över, att kunna erbjuda våra kunder det bästa priset på marknaden.

Rör- och ventilmärkning:

  • Rörledningar förses med ringformad märktejp och riktningspilar angivande media samt systemnummer i klartext. Märkningen är placerad vid apparater, ventiler, avgreningar och väggenomföringar. Vi följer de riktlinjer som anges i AMA. Där finns tydligt redovisat hur en anläggning skall märkas.
  • Grundfärgen (märktejp) är grön för det flesta medier i anläggningen förutom avlopp och glykol där grundfärgen är svart.
  • Ventiler skall märkas med graverade brickor angivande löpnummer samt systembeteckning hänvisande till rums- & ventilförteckning.
  • I ventilförteckningen beskrivs ventilens betjäningsområde och placering med utgångsläge från ventilen.
  • I rumsförteckningen beskrivs ventilens betjäningsområde och placering med utgångsläge från betjäningsområdet.
  • Huvudapparater skall vara försedda med graverade plast skyltar angivande apparatens benämning och ritningsbeteckning.
  • Ventiler eller apparater dolda av undertak skall förses med hänvisningsskylt placerad under undertak.

Kontakta oss för bästa pris

Vi på PIPE-MARK garanterar våra kunder högsta kvalitet till marknadens lägsta priser. Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster eller önskar en kostnadsfri offert.

PIPE-MARK AB
Smidesvägen 10
171 41 SOLNA
Tel: 08-25 65 00
info@pipemark.se